2016111903.jpg

作者:meredith001先生

出處:PTT專版

 


通關隊伍:
                                        可以補血的龍刻 

          隊長: 伊登 Lv 99                CD 12   昇華 ⅠⅡⅢⅣ
          隊員1:  蓓兒丹蒂 Lv 99         CD   6   昇華 ⅠⅡⅢⅣ
          隊員2: 催魂瓦爾基麗 Lv 99   CD 10   昇華 ⅠⅡⅢⅣ \萌萌/
          隊員3: 摩斯路 Lv99              CD   1   昇華 ⅠⅡ
          隊員4: 薇薇爾 Lv99              CD   1   昇華 ⅠⅡⅢⅣ
          隊友:異轉悟空 Lv99           CD    8  昇華 ⅠⅡⅢⅣ

          整體血量共:18147
          整體回復共:2479
 
          整體攻擊力:
水     1225
火     1245
木     1242
光     2849
暗     1370
 

2016111904.jpg2016111905.jpg2016111906.jpg

 

手轉盤面combo數(不含天降):1康就夠了

 


 
 
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
837i.png
8467 4(2) 689570 620 SI103.png 5+Combo盾
833i.png
4953 1(1) 831640 350 ICON119.png 越戰越強 ‧ 銅
837i.png
8467 4(4) 689570 620 SI103.png 5+Combo盾
疊木妹 然後1c到敵人死光
 
 
2
514i.png
24275 3(3) 2197320 3840 SI236.png 雙重電擊

大聖當坦 伊登補血 木妹放寄生種子 暗妹放毒 兩隻龍開砲

 

3
1224i.png
14018 2(2) 5629850 5190 SI012.pngSI229.png 首回隨機轉火 ‧ 攻後火橫縱輪轉 ‧ 軌跡燃燒1000

當candy crush玩

 

4
342i.png
17291 3(3) 1628400 2750 ICON087.png 強化盾 ‧ 反擊100%
464i.png
11732 2(2) 1713690 2060 SI224.png 定點隱藏 ‧ 問號符石5 ‧ 15%

狼人不重要 機伴炸個幾次就死了

蜥蜴比較討厭

狼人死掉後把木妹疊滿以及技能洗好後 直接空轉 反正木妹吸的比牠打的多

 

5
689i.png
8368 2(2) 4293470 8310 SI106.png (5回8+Combo發動攻回)

只有五回合的8c盾 根本沒有討論的必要

 
6
1230i.png
7026 1(1) 8736250 5630 SI188.pngSI047.png 命懸一線 ‧ 連擊 ‧ 低血追擊 ‧ 火暗輪轉

真王關

2016111907.jpg
開場先放伊登主動技補血

 

2016111908.jpg
打到20%會連擊6下打一萬一
這時靠伊登隊長技加木妹吸血會補不回來 所以要注意血量

2016111909.jpg

 

7白金卡.png
1214i.png
8954 1(1) 6934670 19140 SI077.pngSI034.pngSI167.png 龍外防禦90% ‧ 首消光傷害吸收 ‧ 連擊

 

2016111910.jpg

把木妹疊滿後 靠空轉就能吸死牠了


1.布倫希爾德萌萌

    水色小築 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()